11 kwietnia – 141 lat temu urodził się Edward Pepłowski (1880-1960)

11 kwietnia 2021

Inżynier-technolog, polityk narodowy, Minister Pracy i senator II RP.

Pochodził z rodziny ziemiańskiej, urodził się w Starachowicach. Był inżynierem, absolwentem Petersburskiego Instytutu Technologicznego. W czasach studiów wstąpił do „Zet”-u. W 1904 r. został członkiem Ligi Narodowej. Wtedy też kierował pracą oświatową prowadzoną przez studentów Instytutu wśród polskich uczniów w gimnazjach w Petersburgu.

W czerwcu 1905 r. był współzałożycielem i członkiem zarządu powołanego przez endecję Narodowego Związku Robotniczego w Królestwie Polskim (NZR). W latach 1906–1909 jako udziałowiec pracował w przedsiębiorstwie robót górniczych, wiertniczych i hydrologicznych Michała Łempickiego w Sosnowcu. W 1907 r. został wybrany na posła do II Dumy Państwowej z list endecji. 1 marca 1909 r. wraz z wieloma innymi działaczami NZR został aresztowany i osadzony w więzieniu warszawskiego ratusza. Był reprezentantem NZR w Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych (1912–1914).

Od grudnia 1919 r. do marca 1921 r. był Ministrem Pracy i Opieki Społecznej w gabinetach Leopolda Skulskiego i Wincentego Witosa. W latach 1921–1926 zajmował stanowisko dyrektora naczelnego Państwowych Zakładów Górniczych i Hutniczych w Warszawie.

W latach 1928–1935, wybrany z listy Narodowej Partii Robotniczej, zasiadał w Senacie RP II i III kadencji. Przed wojną był dyrektorem w firmie włókienniczej „Eitingon i Spółka” w Łodzi. Zmuszony przez Niemców do opuszczenia miasta zamieszkał w Warszawie, następnie pracował jako prezes zarządu Fabryki Wyrobów Ceramicznych w Opocznie.

Po wojnie był dyrektorem technicznym w Zakładach Przemysłu Bawełnianego nr 4 im. Stanisława Dubois w Łodzi (daw. „Eitingon i Spółka”), w latach 1947–1949 w Dyrekcji Przemysłu Bawełnianego, przed emeryturą pracował jako główny mechanik Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. Józefa Stalina w Łodzi (1949–1954).

Zmarł 23 marca 1960 r. w Łodzi. Został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie (kw. 179-3-20/21)

Autor: Redakcja IDMN