11 maja – 42 lata temu zmarł Kazimierz Kobylański

11 maja 2020

Kazimierz Kobylański (ur. 1892) – przedsiębiorca, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, działacz Stronnictwa Narodowego.

W okresie II wojny światowej, był członkiem sztabu Narodowej Organizacji Wojskowej, działał również w podziemnych strukturach ruchu narodowego.

Aresztowany przez NKWD w marcu 1945 r. został uniewinniony w tzw. procesie szesnastu. Po powrocie z Moskwy w sierpniu 1945 r. podpisał się pod memoriałem do Bolesława Bieruta o legalizację Stronnictwa Narodowego w Polsce. Władze komunistyczne w odpowiedzi na pismo aresztowały część z jego sygnatariuszy, w tym Kobylańskiego. Wyszedł na wolność po kilku miesiącach, działacz podziemnego SN; ponownie aresztowany 4 lipca 1947 r. i skazany przez WSR na 8 lat więzienia. Wyszedł ostatecznie na wolność w 1954 r.

Autor: Redakcja IDMN