112. rocznica odsłonięcia Pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie

15 lipca 2022

112 lat temu z okazji rocznicy bitwy pod Grunwaldem odsłonięto w Krakowie ufundowany przez Ignacego Jana Paderewskiego Pomnik Grunwaldzki. Podczas odsłonięcia po raz pierwszy wykonano Rotę Marii Konopnickiej do muzyki Feliksa Nowowiejskiego.

Przypadająca w 1910 r. pięćsetna rocznica bitwy pod Grunwaldem była okazją do manifestacji patriotycznych na terenie całej Polski. Jednakże jedynie na terenach zaboru austriackiego, ze względu na autonomię, możliwe były legalne obchody. W Krakowie centralnym punktem obchodów było odsłonięcie 15 lipca pomnika, ufundowanego przez Ignacego Jana Paderewskiego. Uczyniono to „Praojcom na chwałę – braciom na otuchę” jak głosi napis na cokole. Pomnik, przedstawiający króla Władysława Jagiełłę a także polskich rycerzy i chłopów oraz martwego wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego, został zaprojektowany przez Antoniego Wiwulskiego i Franciszka Blacka, a wykonany został we Francji. O budowie i odsłonięciu pomnika nie powiadomiono władz austriackich, a sam monument przywieziono do Krakowa potajemnie w kilku częściach.

Ceremonia odsłonięcia zgromadziła około 150 tysięcy osób, wśród nich byli obecni: Stanisław Badeni, marszałek Sejmu Krajowego, Juliusz Leo, prezydent Krakowa i sam fundator I. J. Paderewski. Podczas uroczystości po raz pierwszy wykonano Rotę Marii Konopnickiej do muzyki skomponowanej przez Feliksa Nowowiejskiego. Pieśń wykonał chór, któremu przewodził sam kompozytor.

Pomnik został zniszczony przez Niemców w 1939 r., został on zrekonstruowany w 1976 r.

Zobacz spot IDMN o tym wydarzeniu:

Autor: Redakcja IDMN