12 czerwca – 161 lat temu urodziła się Janina Omańkowska

12 czerwca 2020

Janina Omańkowska (zm. 1927 r.) – pochodziła z Wielkopolski, gdzie pracowała jako nauczycielka, aktywnie sprzeciwiając się germanizacji i działając na rzecz praw kobiet – w Poznaniu współtworzyła Czytelnię.

W 1900 r. została aresztowana, a następnie przeniosła się na Śląsk, gdzie kontynuowała swoją działalność. Publikowała książki dla dzieci i artykuły w prasie polskiej.

Od 1918 r. była członkinią Powiatowej Rady Ludowej w Bytomiu, a następnie Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu. Aktywnie uczestniczyła w powstaniach śląskich.

W latach 1922-1927 była posłanką z ramienia chadecji na regionalny Sejm Śląski I kadencji, którego była marszałkiem-seniorem. Czyni ją to prawdopodobnie pierwszą kobietą w historii, która prowadziła obrady parlamentu.

Autor: Redakcja IDMN