12 listopada – 72 lata temu biskup lubelski Stefan Wyszyński został mianowany prymasem Polski

12 listopada 2020

Po śmierci prymasa kardynała Augusta Hlonda (22 października 1948 r.) za głównych kandydatów na jego następcę uważano arcybiskupa poznańskiego Walentego Dymka oraz biskupa łomżyńskiego Stanisława Kostkę Łukomskiego, zdecydowanego przeciwnika rządów komunistów. Ten jednak wracając z uroczystości pogrzebowych kardynała Hlonda zginął w wypadku samochodowym pod Ostrowią Mazowiecką. Podejrzenia padały na siły bezpieczeństwa.

Okazało się ponadto, że umierający prymas podyktował osobistemu sekretarzowi ks. Antoniemu Baraniakowi prośbę do papieża o wybór dla ks. Stefana Wyszyńskiego, od dwóch lat biskupa diecezji lubelskiej.

Dla wiernych nominacja Piusa XII była wielkim zaskoczeniem. Nowy prymas – arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski miał 47 lat. Był podówczas najmłodszym biskupem w Polsce. Uroczysty ingres do katedry gnieźnieńskiej odbył się 2 lutego 1949 r. w towarzystwie 15 tys. ludzi. W drodze z Gniezna na kolejny ingres do Warszawy, komuniści podjęli nieudaną próbę zamachu na jego życie. Sam prymas myślał, że jest jedynie „przechodniem”. Stał na czele Kościoła w Polsce 32 lata, aż do maja 1981 r.

Autor: Redakcja IDMN