129 lat temu powstała Liga Narodowa

1 kwietnia 2022

129 lat temu, 1 kwietnia 1893 r., powołano do życia Ligę Narodową – działającą na terenie trzech zaborów tajną organizację niepodległościową o charakterze wszechpolskim.

Liga była tajną organizacją niepodległościową działającą na terenach wszystkich trzech zaborów. Powstała w miejsce funkcjonującej od 1887 r. Ligi Polskiej. Ligę Narodową założyli młodsi działacze poprzedniej organizacji to jest przede wszystkim: Roman Dmowski, Zygmunt Balicki, Jan Ludwik Popławski, Teofil Waligórski, Karol Raczkowski. Utworzona została 1 kwietnia 1893 r. i stała się podstawą funkcjonowania nowego obozu politycznego – Narodowej Demokracji. W skład nowej organizacji weszła też większość działaczy Ligi Polskiej na czele z jej liderem Zygmuntem Miłkowskim.

Liga Narodowa w konspiracji kierowana była z zaboru austriackiego przez Romana Dmowskiego. Jej celem było kształtowanie nowoczesnego narodu polskiego – silnego, gotowego oprzeć się innym narodom i realizującego własną misję dziejową. Charakteryzowało ją dążenie do utworzenia jednolitego narodowo państwa. Liga negowała walkę klasową. Za zagrożenie uważała działalność mniejszości narodowych. Piętnowała ucisk władz rosyjskich, krytykowała obóz ugodowców za ich lojalizm wobec Rosji. Jednakże jej działacze odzyskanie niepodległości pojmowali jako cel dalekosiężny.

Autor: Redakcja IDMN