13 czerwca – 161 lat temu urodził się ks. prałat Antoni Stychel

13 czerwca 2020

Ks. prałat Antoni Stychel (zm. 1935 r.) – pochodził z Wielkopolski, studiował w Berlinie oraz Würzburgu. W tym czasie był prezesem Naukowego Towarzystwa Akademików Polaków.

W 1889 r. został wyświęcony i skierowany do Poznania. Aktywnie współtworzył polski ruch katolicko-społeczny, w 1893 r. założył Katolickie Towarzystwo Robotników Polskich. Ponadto został członkiem Ligi Narodowej, prawdopodobnie w 1916 r.

Zasiadał w sejmie pruskim oraz parlamencie Rzeszy Niemieckiej. Po zakończeniu wojny, działał w Komitecie Obrony Górnego Śląska i Związku Obrony Kresów Zachodnich. Został wybrany na posła Sejmu Ustawodawczego oraz na senatora I kadencji. Pełnił funkcje wicemarszałka sejmu i wicemarszałka senatu. W 1928 r. wycofał się z życia politycznego, pozostając działaczem Stronnictwa Narodowego.

Autor: Redakcja IDMN