13 kwietnia – 89 lat temu zmarł Włodzimierz Wyganowski (1868-1932)

13 kwietnia 2021

Prawnik, polityk narodowy i działacz społeczny. Minister sprawiedliwości II RP.

Urodził się w Dębowicach blisko Koła. Ukończył gimnazjum w Kaliszu. Odbył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim i Petersburskim.

Od początku XX w. był związany z obozem narodowym. Wchodził w skład tajnej Ligi Narodowej oraz Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego, któremu przewodził we wschodniej Wielkopolsce. Działał w Kaliskim Towarzystwie Kredytowym i Kasie Pożyczkowej (1898). Aktywność społeczną rozwijał szczególnie w Łodzi, gdzie prowadził kancelarię adwokacką. W listopadzie 1903 r. należał do założycieli Polskiego Towarzystwa Teatralnego, a dwa lata później miejscowego gniazda TG „Sokół”, którego został pierwszym prezesem. W 1915-1919 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Łódzkiej Okręgowej Rady Opiekuńczej.

Po odzyskaniu niepodległości kontynuował pracę zawodową. W 1920 r. został sędzią Najwyższego Trybunału Administracyjnego. Od grudnia 1923 r. przez 11 miesięcy był Ministrem Sprawiedliwości w rządzie Władysława Grabskiego. Ustąpił pod presją lewicy. Jako minister stał na czele komisji powołanej do zbadania zarzutów korupcyjnych kierowanych wobec Wojciecha Korfantego (orzekła ona że „obowiązujące ustawy nie zostały przez Korfantego w żadnym punkcie naruszone”).

Zmarł w Warszawie.

Autor: Redakcja IDMN