13 listopada – 91 lat temu zmarł Mieczysław Nartowski

13 listopada 2020

Lekarz neurolog i psychiatra, działacz polityczny.

Chodził do szkół w Jaśle. Studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego (1890-1896) uwieńczył tytułem doktora, a następnie praktykował jako asystent w berlińskich klinikach chorób nerwowych i umysłowych Emanuela Mendla i Friedricha Jolly’ego. Powróciwszy do Krakowa otworzył przy ul. Rzdziwiłłowskiej 33 prywatną lecznicę nerwowo chorych. Do jego pacjentów należał m.in. Bolesław Prus oraz Władysław Reymont. Napisał ponad 50 prac naukowych z dziedziny neurologii, psychiatrii i dietetyki. Był też autorem pierwszych polskich podręczników radiologii (1900) i elektroterapii (1901).

Zasiadał we władzach Związku Katolickich Stowarzyszeń Rzemieślników i Robotników. W 1907 r. był współzałożycielem i działaczem Polskiego Związku Narodowego – stowarzyszenia o charakterze chrześcijańsko-narodowym, którym głównym celem było skupianie rzesz inteligenckich i robotniczych o charakterze kulturalno-oświatowym i zawodowym. Pod jego kuratelą organizowano: Bratnią Pomoc (Kasę Chorych), Powszechną Kasę Zaliczkową oraz Związek Gospodarczy. Od 1908 r. wydawał czasopismo „Wawel”, będące organem Związku. W 1911 r. bez powodzenia kandydował w wyborach do Rady Państwa.

Spoczywa w grobowcu rodzinnym na Cmentarzu Rakowickim.

Autor: Redakcja IDMN