13 maja – 133 lata temu urodził się Stefan Michałek (1888-1955)

13 maja 2021

Adwokat, działacz społeczny, polityk endecki, prezydent Torunia, poseł na Sejm RP.

Urodził się w Nowym Mieście Lubawskim. Był synem adwokata. Po ukończeniu gimnazjum w Brodnicy studiował prawo i ekonomię na uniwersytetach w Bonn, Monachium i Królewcu, a następnie pracował jako adwokat. Pod koniec stycznia 1920 r przybył do Torunia i objął stanowisko sędziego Sądu Okręgowego. Od 1 lutego 1922 r. do 8 sierpnia 1924 pełnił urząd Prezydenta Torunia. Był wiceprezesem powstałego w 1922 r. Koła Miast Pomorza oraz pierwszym prezesem, założonego w 1923 r. m.in. z jego inicjatywy, Towarzystwa Miłośników Torunia. Był wieloletnim (także po II wojnie światowej) dziekanem Pomorskiej Izby Adwokackiej w Toruniu. W latach 1946-1949 wykładał prawo cywilne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Od 1926 r. do wybuchu II wojny światowej był współwłaścicielem znakomicie prosperującej cegielni „Saturn” w Chełmnie.

Związany z obozem narodowym, należał do filistrów Korporacji Studentów Uniwersytetu Poznańskiego „Baltia”, której patronem był Roman Dmowski, gen. Józef Haller i Jan Kasprowicz. Działał w Obozie Wielkiej Polski na terenie Pomorza. W marcu 1928 r. został wybrany z listy Związku Ludowo-Narodowego posłem na Sejm RP II kadencji, lecz po kilku miesiącach złożył mandat. Pozostał członkiem Stronnictwa Narodowego. W 1938 r., jako przewodniczący pierwszego posiedzenia Sejmiku Krajowego Wielkiego Pomorza w Toruniu wypowiadał się za przyłączeniem do Wielkiego Pomorza dawnych ziem polskich aż po Szczecin.

Zmarł w Warszawie 17 stycznia 1955 r. Spoczywa na Cmentarzu Powązkowskim (kw.124, rz. 4, gr.10).

Autor: Redakcja IDMN