13 sierpnia – 153 lata temu urodził się Hipolit Julian Borowski

13 sierpnia 2020

Hipolit Julian Borowski (1867-1933) – działacz narodowy i społeczny.

Urodził się koło Lubartowa w rodzinie o tradycjach powstańczych. Uczęszczał do gimnazjum w Lublinie. Po ukończeniu studiów fizyczno-matematycznych w Petersburgu (1891) osiadł w Opolu Lubelskim. Od 1900 r. był członkiem tajnego Towarzystwa Oświaty Narodowej, później Ligi Narodowej i Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego. Działał w tajnej oświacie i kolportował nielegalne pisma.

W 1902 r. za wygłaszanie przemówień został aresztowany przez władze rosyjskie i uwięziony na Zamku w Lublinie skąd zesłano go na 5 lat do Guberni Archangielskiej. Amnestionowany wznowił działalność w Opolu i w 1905 r. trafił ponownie na krótko do więzienia. W końcu przeniósł się do Zwierzyńca, gdzie pracował w zarządzie Ordynacji Zamojskiej działając nadal w organizacjach społecznych i gospodarczych.

Podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. należał do Komitetów Obywatelskich. Zmarł 23 lipca 1933 r. w Grodnie.

Autor: Redakcja IDMN