14 grudnia – 132 lata temu urodziła się Adela Mardosewicz, bł. siostra Maria Stella od Najświętszego Sakramentu (1888-1943)

14 grudnia 2020

Nazaretanka, błogosławiona męczenniczka Kościoła katolickiego.

Urodziła się koło Nieświeża. W 1910 r. wstąpiła w Wilnie do Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu przyjmując imię Marii Stelli od Najświętszego Sakramentu. Śluby zakonne złożyła w nowicjacie w Albano pod Rzymem w 1921 r. Po powrocie do Polski była zakonnicą w domach w Stryju, Wadowicach, Krakowie i Częstochowie. W 1936 r. przyjechała do Nowogródka, gdzie jako wykwalifikowana nauczycielka była wychowawczynią w internacie, pełniła obowiązki ekonomki i zakrystianki, a po wybuchu II wojny światowej stanęła na czele nowogródzkiej wspólnoty nazaretańskiej.

Sowieci po wkroczeniu do Nowogródka zabronili siostrom prowadzenia działalności szkolnej i zmusili do opuszczenia domu zakonnego. Rozproszyły się i zamieszkały w domach rodzin prywatnych. Mogły powrócić do klasztoru na początku okupacji niemieckiej 6 lipca 1941. Ponownie przywdziały habity i rozpoczęły prace z dziećmi i młodzieżą, prowadziły działalność charytatywną i modliły się w farze. Później, kolaborujący z Niemcami białoruscy „Ragulowcy” wygnali je do pożydowskiego domu.

Latem 1943 r., w odwecie po rozbiciu przez oddziały AK niemieckiego garnizonu w Iwieńcu, Niemcy rozpoczęli wielką operację przeciwpartyzancką pod kryptonimem „Hermann”. Po aresztowaniu 18 lipca w Nowogródku 120 zakładników, którym zagrożono śmiercią, siostra Maria Stella oświadczyła proboszczowi fary ks. Aleksandrowi Zienkowiczowi, że w zamian za ich życie ona i podległe jej siostry zdecydowały się ofiarować siebie. Tydzień później większość zatrzymanych została wywieziona na roboty do Niemiec, nielicznych uwolniono. Wszyscy przeżyli wojnę. Minął kolejny tydzień, gdy zakonnice zostały wezwane na posterunek policji. Po nocy spędzonej w piwnicy, w niedzielę 1 sierpnia 1943 r., wszystkie zostały rozstrzelane w brzozowo-sosnowym lesie pod miastem przez przybyłą z Baranowicz lotną brygadę gestapo. Zbrodnia wstrząsnęła nawet Niemcami stacjonującymi w Nowogródku.

Podczas ekshumacji dokonanej 19 marca 1945 r. wydobyto z dołu 11 ciał nazaretanek ubranych w habity (z całego klasztoru ocalała tylko jedna, pracująca w szpitalu, która stała się później kustoszem pamięci o tej zbrodni). Miejscem pochówku sióstr stała się wspólna mogiła przy nowogródzkiej farze.

W 2000 r. Jan Paweł II beatyfikował męczenniczki z Nowogródka – Błogosławioną Marię Stellę i jej Towarzyszki.

Autor: Redakcja IDMN