14 lipca – 90 lat temu zmarł Władysław Leopold Jaworski

14 lipca 2020

Władysław Leopold Jaworski (ur. 1865), – polityk konserwatywny, prawnik, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego. W młodości uczył się i studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie również uzyskał doktorat. Następnie pracował w Berlinie i Paryżu. W owym czasie skłaniał się ku liberalizmowi. Później, skłonił się ku konserwatyzmowi, nawiązał kontakty z krakowskim środowiskiem Stańczyków.

Od 1900 r. redagował pismo „Czas” oraz stał się jednym z inspiratorów kierunku neokonserwatywnego, skupionego wokół Klubu Konserwatywnego. Jaworski przez lata był aktywnym politykiem, sprawując mandat posła na sejm od 1901 r. oraz do od 1911 r Austro-Węgierskiej Rady Państwa. Intelektualista był zwolennikiem marginalizacji Narodowej Demokracji poprzez bliską współpracę z Polskim Stronnictwem Ludowym.

W okresie I wojny światowej, polityk wszedł w skład Naczelnego Komitetu Narodowego, w tym czasie był przedstawicielem opcji austrofilskiej, jednak na znak protestu wobec aresztowań oficerów Legionów Polski, zrezygnował ze stanowiska i odszedł od czynnej polityki.

W okresie II RP Jaworski skupiony był na pracy naukowej, m.in. napisał własny projekt konstytucji w 1928 r. W swojej myśli stał na stanowisku uniwersalizmu chrześcijańskiego, niemalże granicząc z mistycyzmem.

Autor: Redakcja IDMN