14 listopada – 165 lat temu urodził się Leopold Zarzecki

14 listopada 2020

Śląski działacz społeczny i narodowy, chrześcijański demokrata, dziennikarz.

Urodził się koło Wodzisławia. W wieku 16 lat wyjechał do Westfalii, gdzie pracował jako górnik w mieście Bottrop, tam zaangażował się w działalność społeczną dla Ślązaków osiadłych w Zagłębiu Ruhry. W 1887 roku założył w Bottrop bezpłatną czytelnię prasy i książek polskich, publikował również artykuły w prasie polskojęzycznej m.in. w „Katoliku” oraz „Nowinach Raciborskich”.

Po powrocie na Górny Śląsk osiadł w Biertułtowach (dziś Radlin). Szybko zaangażował w działalność społeczną i narodową. Wychował wielu patriotów i powstańców ziemi rybnicko-wodzisławskiej. W 1892 r. założył przy rydułtowskim kościele Związek Katolickich Robotników pod wezwaniem św. Józefa oraz Towarzystwo św. Barbary przy kościele w Radlinie. W 1907 r. rozpoczął w Biertułtowach konspiracyjną działalność lokalnego koła krakowskiej organizacji „Eleusis”. W działalności koła skupiał się na krzewieniu języka polskiego, również poprzez działalność artystyczną, m.in. zajęcia kół śpiewaczych i teatru. Był jednym z głównych organizatorów Towarzystwa Polskiego „Ognisko” w Wodzisławiu oraz jednym z inicjatorów budowy kościoła w Biertułtowach. Blisko współpracował z Wojciechem Korfantym. Spoczywa na cmentarzu w Biertułtowach.

Autor: Redakcja IDMN