14 maja – 153 lata temu urodził się książę Adam Stefan Sapieha

14 maja 2020

Książę Adam Stefan Sapieha – arcybiskup metropolita krakowski, kardynał, poseł i senator II RP.

W 1906 roku został powołany na tajnego szambelana papieskiego pełniąc funkcję nieformalnego ambasadora spraw polskich przy Stolicy Apostolskiej.

W latach 1922-1923 został wybrany na senatora z ramienia Chrześcijańskiego Związku Jedności Narodowej, był związany ze środowiskiem narodowym.

W trakcie II wojny światowej, w związku z nieobecnością prymasa Augusta Hlonda, był faktycznym zwierzchnikiem Kościoła w Generalnym Gubernatorstwie stosując realny, proporcjonalny do swoich możliwości odpór wobec niemieckiego okupanta. Wspierał kapelanów AK i kapłanów udzielających pomoc Żydom, prowadził tajne WSD w Krakowie, do którego wstąpił młody Karol Wojtyła.

Po wojnie, analogicznie sprzeciwiał się władzy komunistycznej w Polsce ludowej; wspierał ks. Wojtyłę umożliwiając mu wyjazd na studia rzymskie. Bezsprzecznie uznawany za jedną z najwybitniejszych postaci w dziejach Kościoła polskiego, nazywany Księciem Niezłomnym.

Autor: Redakcja IDMN