140. rocznica urodzin ks. Kazimierza Sykulskiego

29 grudnia 2022

140 lat temu, 29 grudnia 1882 roku, urodził się Kazimierz Sykulski duchowny Kościoła rzymskokatolickiego, działacz polityczny i społeczny, członek Narodowego Zjednoczenia Ludowego, ofiara KL Auschwitz, błogosławiony Kościoła rzymskokatolickiego.

Kazimierz Sykulski urodził się w Końskich, był synem Michała i Tekli z Cybińskich. W 1905 roku, przyjmując święcenia kapłańskie, ukończył studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu. Posługę rozpoczął 9 września 1905 r. w Wierzbicy, jednak nie potrwała ona długo. Naukę kontynuował w latach 1908-1911 w Petersburgu, na Cesarskiej Rzymskokatolickiej Akademii Duchownej. Po tym okresie Sykulski wrócił do służby w kolejnych parafiach.

Wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Sprawował mandat poselski do Sejmu Ustawodawczego Rzeczypospolitej Polskiej i w tym okresie zasłużył się działalnością na rzecz sierot odebranych z rosyjskich domów opieki.

10 czerwca 1921 r. objął probostwo w parafii Opieki NMP w Radomiu. W swojej rodzinnej parafii w Końskich, pw. św. Mikołaja, posługę rozpoczął 31 maja 1929 r., równocześnie przejął obowiązki dziekana koneckiego. W czasie posługi kapłańskiej Sykulski dał się poznać jako działacz społeczny, przyjaciel ludzi. Prowadził wiele akcji charytatywnych, wspierał akcje katolickie, działał na rzecz koneckich robotników. Zorganizował i poprowadził pielgrzymkę do Lourdes. Do swojej parafii wprowadził m.in. Akcję Katolicką czy Sodalicję Mariańską. Jego działania zostały dostrzeżone i docenione – w 1938 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz mianowany prałatem.

Swoją społeczną działalność ksiądz Sykulski kontynuował również po 1 września 1939 roku, rozpoczynając posługę rannym i chorym w koneckim szpitalu. Aresztowany przez Niemców dwukrotnie – już 8 września i następny raz w listopadzie. Po zwolnieniu ponownie zaangażował się w działalność na rzecz ofiar wojny.

Po raz trzeci został aresztowany 1 października 1941 roku, następnie osadzony w więzieniu w Radomiu. W trakcie przesłuchań był wielokrotnie torturowany przez niemieckich oprawców. Już 26 października tego roku, ksiądz Sykulski został osadzony w Auschwitz i oznaczony numerem 21962. 11 grudnia 1941 r. został na niego wydany wyrok śmierci, który został wykonany tego samego dnia o godz. 15:18. Ciało poddano spaleniu w jednym z krematoriów.

15 lutego 1946 roku, Kazimierz Sykulski został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari. Beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II w dniu 13 czerwca 1999 roku jako jeden ze 108 polskich męczenników II wojny światowej.

Autor: Redakcja IDMN