15 kwietnia – 25 lat temu zmarł ks. Tadeusz Kirschke (1908-1996)

15 kwietnia 2021

Duchowny katolicki, dziennikarz, kapelan Radia Wolna Europa.

Tuż po maturze w 1929 roku wstąpił do Seminarium Duchownego w Poznaniu. Po otrzymaniu święceń kapłańskich, przez rok pracował jako wikary w Kępnie i Objezierzu. W 1935 roku wyjechał do Francji, aby objąć duszpasterską opieką pracujących tam polskich robotników.

W 1940 r. został kapelanem 5. Małopolskiego Pułku Strzelców Pieszych we Francji. Po jej kapitulacji dobrowolnie poszedł do niewoli i trafił do obozu Murnau. Za zgodą Niemców odwiedzał sąsiednie obozy, spełniając w nich obowiązki kapłańskie. Za kolportowanie korespondencji dla obozowego podziemia został skazany na śmierć i wysłany do obozu we Flossenburgu. Wyroku uniknął dzięki wyzwoleniu obozu przez Amerykanów. Po uwolnieniu wrócił do Murnau i przez pewien czas opiekował się byłymi więźniami. Potem służył we Włoszech w duszpasterstwie 2 Korpusu, gdzie redagował dwutygodnik „W Imię Boże”. Razem z żołnierzami Andersa został ewakuowany do Wielkiej Brytanii.

W latach 1947-1952 kierował polskim duszpasterstwem akademickim w Londynie i wydawał tygodnik religijny „Życie”, którego był inicjatorem i redaktorem naczelnym.

W latach 1952-1977 pracował w Radiu Wolna Europa w Monachium. Prowadził cykliczne audycje o tematyce religijnej („Wiadomości kościelne”, „Kościół walczący”). Rozgłośnia transmitowała także Msze święte z jego kazaniami.

W 1977 r. przeszedł na emeryturę i powrócił do pracy duszpasterskiej w Londynie. W 1983 r. został powołany przez Prezydenta RP na Uchodźstwie Edwarda Raczyńskiego na członka VII Rady Narodowej, a dwa lata później uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za całokształt wieloletniej działalności patriotycznej i opiekuńczej wśród polskiej emigracji.

Zmarł w londyńskim domu Sióstr Nazaretanek. Jego prochy przewieziono do Poznania i złożono na Cmentarzu Miłostowskim (pole 5, kw. A, grób 6).

Autor: Redakcja IDMN