15 października – 110 lat temu ukazał się we Lwowie pierwszy numer „Skauta” (1911)

15 października 2021

Założony z inicjatywy Andrzeja Małkowskiego pierwszy organ prasowy powstającego na ziemiach polskich ruchu skautowego szybko zdobył wielką popularność. Na jego łamach ukazywały się artykuły propagujące nowy styl życia, metody odrodzenia młodzieży i krzewiące patriotyzm, a także wiadomości z życia harcerskiego w Polsce i na świecie. We wrześniu 1912 r. jego redaktor, Ignacy Kozielewski, opublikował dziewięciozwrotkowy wiersz pt. „Marsz skautów”, który po drobnych modyfikacjach stał się hymnem polskiego harcerstwa.

Pismo było wydawane do września 1939 r. z przerwami w latach 1915 i 1921–1922. Z czasem pojawiły się dodatki dla najmłodszych, najpierw „Leśny Duszek” (1934-1937), a następnie „Zuch” (1937-1939).

W latach II wojny „Skaut” odrodził się na Bliskim Wschodzie w 1942 r. jako czasopismo Związku Harcerstwa Polskiego działającego wśród Polonii, która opuściła ZSRR wraz z armią gen. Andersa.

Idea reaktywacji pisma odżyła ponownie w III RP. W latach 1989-2009 było drukowane w Krakowie jako organ małopolskiej chorągwi ZHR. Od 2005 r. „Skaut. Harcerskie pismo historyczne” ukazuje się w Tarnowie jako kwartalnik internetowy. Na stronie https://skaut.tarnow.pl/ dostępne są również archiwalne numery periodyku, w tym numery najstarsze.

Autor: Redakcja IDMN