156. rocznica urodzin bł. Ignacego Kłopotowskiego

20 lipca 2022

156 lat temu, 20 lipca 1866 roku, urodził się Ignacy Kłopotowski, duchowny katolicki, wydawca prasy katolickiej, działacz charytatywny, założyciel Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej, błogosławiony Kościoła Katolickiego.

Urodził się w Korzeniówce koło Drohiczyna. Kształcił się w gimnazjum klasycznym w Siedlcach, później w seminarium duchownym w Lublinie i w Akademii Duchownej w Petersburgu. Święcenia kapłańskie otrzymał 5 lipca 1891 r. W pierwszych latach swej posługi kapłańskiej pracował w kilku parafiach w Lublinie; w późniejszym czasie przeniósł się do Warszawy.

W pracy duszpasterskiej bardzo często spotykał się z moralną i materialną nędzą, bezrobociem i zacofaniem. Ludzi żyjących w nędzy i zagubionych moralnie ks. Kłopotowski otaczał szczególną troską. Zainicjował liczne dzieła charytatywno-społeczne. Stworzył Dom Zarobkowy w Lublinie (1893), w którym bezdomni pracowali w wielu warsztatach, zarabiając na utrzymanie i mieszkanie. Założył szkołę rzemieślniczą, Przytułek św. Antoniego dla moralnie upadłych kobiet (1896), sierocińce w Lublinie, w Jacku k. Lubartowa i w Opolu Lubelskim oraz domy dla starców na Sierakowszczyźnie i Wiktorynie.

Pisał też i wydawał tanie broszurki religijno-patriotyczne, wydawał dziennik „Polak-Katolik”, tygodnik „Posiew”, miesięcznik „Dobra Służąca”. W 1908 r., z myślą o rozwinięciu działalności wydawniczej, przeniósł się do Warszawy. Tu powstały pisma: „Kółko Różańcowe” i „Anioł Stróż” (pisemko dla dzieci). Po odzyskaniu niepodległości wznowił i redagował „Przegląd Katolicki”, zaś pod koniec życia zaczął wydawać „Głos Kapłański”.

W 1913 r., został mianowany wikariuszem przy kościele św. Anny, a rok później rektorem kościoła przy ul. Freta. Sześć lat później został proboszczem parafii Matki Bożej Loretańskiej przy kościele św. Floriana na warszawskiej Pradze. Chcąc zapewnić ciągłość zapoczątkowanej przez siebie działalności wydawniczej, 31 lipca 1920 założył Zgromadzenie Sióstr Loretanek, które do dziś prowadzi apostolstwo przez słowo drukowane. W 1928 r. założył Loretto koło Wyszkowa – ośrodek kolonijny dla biednych dzieci i dla staruszek. Osoby, które bezpośrednio się z nim zetknęły, zaświadczają, że był „prawdziwym ojcem, opiekunem sierot”.

Zmarł nagle 7 września 1931 r. w Warszawie. W 1988 r. rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny, w grudniu 2004 r. papież Jan Paweł II ogłosił dekret o heroiczności jego cnót. Beatyfikacji dokonano 19 czerwca 2005 r. w Warszawie.

Autor: Redakcja IDMN