159 lat temu urodził się Władysław Seyda

22 kwietnia 2022

159 lat temu, 22 kwietnia 1863 r., urodził się Władysław Seyda – prawnik, polityk endecki, Minister byłej Dzielnicy Pruskiej, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego.

Ukończył gimnazjum w Wałczu, a następnie studiował prawo i ekonomię na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1883 uzyskał tytuł naukowy doktora. Ukończył aplikację adwokacką i od 1889 prowadził kancelarię adwokacką, początkowo w Krotoszynie a od 1891 w Poznaniu. Działał w ruchu narodowym, był członkiem Ligi Narodowej.

Reprezentował polską mniejszość narodową w parlamentach niemieckich przed I wojną światową – w latach 1907–1911 był posłem do Landtagu pruskiego, a od 1912 zasiadał w Reichstagu (w latach 1914–1918 był zastępcą przewodniczącego parlamentarnego Koła Polskiego).

Brał udział w przygotowaniach do powstania wielkopolskiego, będąc emisariuszem Naczelnego Komitetu Narodowego, od listopada 1918 wchodził w skład Naczelnej Rady Ludowej, a w grudniu 1918 został komisarzem Rady. Od lutego 1919 r. do grudnia 1922 r. był posłem na Sejm Ustawodawczy z ramienia Związku Ludowo-Narodowego.

Od 17 sierpnia 1919 r. do 9 czerwca 1920 r. stał na czele Ministerstwa byłej Dzielnicy Pruskiej. W latach 1924-1929 piastował stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Zdymisjonowany ze stanowiska, jako niepodatny na naciski ze strony władz sanacyjnych, po wprowadzeniu nowej ustawy regulującej ustrój sądownictwa.

Po dymisji wykonywał zawód adwokata. Był członkiem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania.

Był stryjem Mariana Seydy i Zygmunta Seydy.

Zmarł 24 lutego 1939 r.

Autor: Redakcja IDMN