17 czerwca – 86 lat temu prezydent Ignacy Mościcki wydał rozporządzenie o utworzeniu obozu odosobnienia w Berezie Kartuskiej

17 czerwca 2020

Prezydent Ignacy Mościcki wydał rozporządzenie o utworzeniu obozu odosobnienia w Berezie Kartuskiej. Obóz powstał w celu izolowania oraz psychicznego i fizycznego udręczenia oponentów politycznych sanacji, m.in. komunistów, narodowców oraz ludowców. Osadzeni trafiali tam na podstawie decyzji administracyjnej, a więc bez wyroku sądowego co odbierało możliwość korzystania ze środka odwoławczego. Wśród osadzonych znaleźli się m. in. działacze obozu narodowego i narodowo-radykalnego: Mieczysław Prószyński, Napoleon Siemaszko, Witold Borowski czy Henryk Rossman, a także m.in.Stanisław Cat-Mackiewicz.

Autor: Redakcja IDMN