17 lipca – 77 lat temu zmarł Kazimierz Gruetzmacher

17 lipca 2020

Zmarł Kazimierz Gruetzmacher (ur. 1878), ziemianin, polityk i działacz społeczny. W trakcie studiów wstąpił do Ligi Narodowej, był też działaczem i członkiem władz naczelnych Polskiej Macierzy Szkolnej. Należał do organizatorów życia społecznego, ekonomicznego i kulturalnego Kujaw. Był działaczem i członkiem władz naczelnych Związku Ludowo-Narodowego oraz od 1928 prezesem Zarządu Okręgowego Stronnictwa Narodowego na Kujawach. Sprawował mandat senatora w latach 1923-1927, a w latach 1930-1935 był również posłem.

W 1939 roku po wkroczeniu wojsk niemieckich do Polski odmówił podpisania niemieckiej listy narodowościowej. Został wysiedlony ze swego majątku i zamieszkał w Warszawie, gdzie działał w konspiracyjnym Stronnictwie Narodowym.

Autor: Redakcja IDMN