17 maja – 53 lata temu zmarł Marian Seyda

17 maja 2020

Marian Seyda (ur. 1879) – polityk i publicysta związany z ruchem narodowym.

Członek Związku Młodzieży Polskiej „Zet”, od 1900 roku również Ligi Narodowej, a także Stronnictwa Narodowego. W 1917 roku wszedł w skład Komitetu Narodowego Polskiego, był posłem na Sejm Ustawodawczy oraz, w latach 1922-1927 posłem na sejm I kadencji.

Po zawarciu tzw. paktu lanckorońskiego, w 1923 roku pełnił urząd ministra spraw zagranicznych, był również senatorem II i III kadencji. Po zamachu majowym powrócił do działalności publicystycznej, w okresie II wojny światowej wszedł w skład rządu gen. Władysława E. Sikorskiego, gdzie pełnił urząd ministra sprawiedliwości.

W 1942 roku został wykluczony ze Stronnictwa Narodowego, po wojnie został na emigracji, wyjechał do Argentyny, gdzie m.in. publikował w polskiej prasie emigracyjnej; zmarł w Buenos Aires.

Autor: Redakcja IDMN