17 sierpnia – 137 lat temu urodził się Józef Kawecki

17 sierpnia 2020

Józef Stefan Kawecki (1883-1959), agronom, polityk narodowy, poseł na Sejm, działacz społeczny.

Urodził się koło Sieradza. W 1901 roku ukończył szkołę przemysłowo-handlową w Łodzi. Studiował na politechnice we Lwowie a następnie w Akademii Rolniczej w Dublanach. Podczas studiów działał w Związku Młodzieży Polskiej „Zet” i w Kole Akademickim Towarzystwa Szkoły Ludowej. Po zakończeniu nauki pracował jako agronom. W latach 1906-1911 był instruktorem Centralnego Towarzystwa Rolniczego w Warszawie, kierował kursami rolniczymi i administrował majątkami.

W czasie I wojny światowej służył w armii rosyjskiej, w której jako technik budował drogi w Besarabii. Po wybuchu rewolucji lutowej 1917 roku, z ramienia Ligi Narodowej przewodniczył w Kijowie wydziałowi gospodarczemu Polskiego Komitetu Wykonawczego na Rusi. Był zastępcą komendanta Polskiej Ligi Pogotowia Wojennego.

Po I wojnie światowej osiadł w Wielkopolsce, gdzie zakupił gospodarstwo rolne w Gościejewie. Publikował artykuły i podręczniki dla rolników. W okresie II RP związany był z formacjami narodowymi zasiadając we władzach Związku Ludowo-Narodowego, Stronnictwa Narodowego oraz Obozu Wielkiej Polski. W latach 1922-1927 oraz 1930-1935 sprawował mandat poselski. W 1935 został usunięty z funkcji partyjnych przez młodych działaczy Stronnictwa.

W okresie okupacji niemieckiej został wysiedlony do Skroniny k. Opoczna. Od 1942 r. kierował Polskim Komitetem Opiekuńczym na powiat sochaczewski.

Po wojnie ukończył Wydział Rolny Uniwersytetu Poznańskiego i pracował jako nauczyciel w szkołach rolniczych. Ostatnie lata życia pracował w gospodarstwie Instytutu Przemysłu Włókien Łykowych w Solistówce k. Augustowa. Tam też zmarł.

Autor: Redakcja IDMN