18 czerwca – 75 lat temu rozpoczął się w Moskwie pokazowy proces polityczny przywódców Polskiego Państwa Podziemnego

18 czerwca 2020

Rozpoczął się on w Moskwie w 1945 r. Był to pokazowy proces polityczny przywódców Polskiego Państwa Podziemnego tzw. Proces Szesnastu.

Pod pozorem przeprowadzenia rozmów dotyczących sytuacji politycznej w pojałtańskiej Polsce, delegaci polscy zostali „zaproszeni“ przez oficerów NKWD do Pruszkowa, gdzie podstępem ich aresztowano i przewieziono do więzienia NKWD na Łubiance w Moskwie. W czterodniowym procesie oskarżonym postawiono zarzuty, m.in. dywersji na tyłach Armii Czerwonej i współpracy z III Rzeszą. Proces miał zdyskredytować legalne władze RP  w Londynie w oczach społeczeństwa polskiego i światowej opinii publicznej. Wśród skazanych byli m.in. przedstawiciele Stronnictwa Pracy: Jan Stanisław Jankowski  – delegat Rządu na Kraj i Franciszek Urbański, oraz Stronnictwa Narodowego: Stanisław Jasiukowicz – zastępca delegata, Aleksander Zwierzyński – wiceprzewdoniczący RJN, Zbigniew Stypułkowski oraz Kazimierz Kobylański.  Członkiem SN był także sądzony w procesie tłumacz „16“ – Józef Stemler.

Autor: Redakcja IDMN