18 lipca – 71 lat temu został zamordowany Jan Kaim

18 lipca 2020

Jan Kaim (ur. 1912) został zamordowany strzałem w tył głowy – był to działacz narodowy, żołnierz Narodowej Organizacji Wojskowej i Armii Krajowej.

Pochodził z ubogiej rodziny ze wsi Starosiedlce z okolicy Iłży. Studiował na Politechnice Lwowskiej, tam też został członkiem Młodzieży Wszechpolskiej oraz Towarzystwa Bratniej Pomocy Studentom. W przededniu wojny został zmobilizowany, m.in. służył w w Samodzielnej Grupie Operacyjnej gen. Franciszka Kleeberga. Na początku wojny Kaim dostał się następnie do niewoli, jednak udało mu się z niej zbiec. Od listopada 1939 r. związany był z Organizacją Wojskową Stronnictwa Narodowego, później przekształconą w NOW. Jako partyzant działał w rejonie Radomia i Warszawy, gdzie 20 czerwca 1942 r. został aresztowany, osadzony na Pawiaku i wywieziony do KL Gross Rosen, KL Mauthasuen i KL Linz.

W maju 1945 r. został wyzwolony przez żołnierzy amerykańskich i powrócił na ziemie polskiej, gdzie nawiązał kontakt z SN i działał jako kurier organizacji. 24 września 1947 r. został aresztowany i uwięziony na warszawskim Mokotowie, gdzie go torturowano.

Autor: Redakcja IDMN