19 czerwca – 65 lat temu zmarł abp. Romuald Jałbrzykowski

19 czerwca 2020

Abp. Romuald Jałbrzykowski (ur. 1876 r.) – pochodził z Podlasia, w 1901 r. otrzymał święcenia kapłańskie w Petersburgu, w diecezji sejneńskiej stał się kapelanem bp. Antoniego Baranowskiego. W tym czasie również wykładał w seminarium sejneńskim i angażował się w organizacje polskie i katolickie, np. Koło Macierzy Polskiej.

W okresie I wojny światowej prowadził działalność charytatywną na rzecz polskich uchodźców. W 1918 r. został mianowany biskupem pomocniczym diecezji sejneńskiej, w okresie wojny polsko-bolszewickiej aktywnie zaangażowany w obronę Łomży. W 1925 r. został przeniesiony na urząd biskupa łomżyńskiego,  w 1926 r. został arcybiskupem Wilna.

W czasie II wojny światowej, współpracował z ZWZ i AK oraz został aresztowany przez Gestapo. W 1944 r. powrócił do Wilna, a w kolejnym roku aresztowało go NKWD. W okresie powojennym kierował  z Białegostoku jako administrator apostolski częścią swojej archidiecezji wileńskiej, pozostałej w granicach Polski.

Autor: Redakcja IDMN