19 kwietnia – 152 lata temu urodził się Józef Świeżyński

19 kwietnia 2020

Józef Świeżyński (zm. 1948) – ziemianin, lekarz, polityk.

W okresie odradzającej się Polski od 23.10 do 03.11.1918 r. piastował urząd Prezydenta Ministrów Królestwa Polskiego. Rząd, którym kierował był jednocześnie ostatnim rządem Królestwa Polskiego (quasi państwowej formacji pod egidą Rady Regencyjnej).

Politycznie związany z Ligą Narodową, po wybuchu I wojny światowej zaangażował się w pracę tzw. Komitetu Pomocy utworzonego przez biskupa Adama Stefana Sapiehę.

W latach 1919-1933 był również prezesem Polskiej Macierzy Szkolnej. Za działalność społeczno-oświatową w 1924 r. odznaczony został Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Autor: Redakcja IDMN