19 lipca – 31 lat temu Ryszard Kaczorowski objął urząd Prezydenta RP na Uchodźstwie

19 lipca 2020

Ryszard Kaczorowski (1919-2010) po nagłej śmierci poprzednika, Kazimierza Sabbata złożył przysięgę i objął urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie.

Rok wcześniej, na podstawie zapisów Konstytucji kwietniowej został on wyznaczony przez urzędującego wówczas Sabbata na „następcę Prezydenta Rzeczypospolitej na wypadek opróżnienia się urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości”. Kaczorowski zakończył działanie swojego urzędu oraz rządu na emigracji 20 grudnia 1990 roku stając się tym samym ostatnim Prezydentem RP na Uchodźstwie.

Autor: Redakcja IDMN