19 sierpnia – 100 lat temu zmarła Melania Parczewska

19 sierpnia 2020

Melania Parczewska (1850-1920), pisarka, publicystka, tłumaczka, działaczka społeczna i narodowa.

Była córką ziemianina. Życie związała z Kaliszem, gdzie w latach 1874-1881 razem z matką, nauczycielką i tłumaczką literatury czeskiej, zorganizowała i prowadziła Pracownię Rzemieślniczą dla Kobiet, działała w miejscowym Towarzystwie Dobroczynności i Towarzystwie Muzycznym. Od 1895 r. prowadziła wśród robotników, rzemieślników i młodzieży gimnazjalnej konspiracyjną działalność kulturalno-oświatową oraz kształcenie elementarne dzieci oraz kursy dla analfabetów. Podczas rewolucji 1905 roku wraz z bratem Alfonsem kierowała kaliskim oddziałem Narodowej Demokracji. W tym samym roku została przewodniczącą Stowarzyszenia Narodowego Kobiet Polskich, które powstało z jej inicjatywy. Od 1906 była również członkinią zarządu kaliskiego oddziału Polskiej Macierzy Szkolnej.Publikowała wiersze, nowele, przekłady poezji i artykuły poświęcone polskości Śląska i Pomorza. Wspomagała odrodzenie narodowe Serbołużyczan.

Po zburzeniu miasta w 1914 r. wyjechała do Warszawy, gdzie prowadziła biuro opiekuńcze Towarzystwa Wzajemnej Pomocy byłych Wychowańców Szkół Kaliskich. Jednocześnie współdziałała w pracach Komitetu Kaliskiego przy Centralnym Komitecie Obywatelskim. Została pochowana w Kaliszu na cmentarzu komunalnym.

Autor: Redakcja IDMN