19 stycznia – 90 lat temu urodził się br. Jerzy Marszałkowicz (1931-2019)

19 stycznia 2021

Duchowny katolicki, założyciel Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.

Pochodził z rodziny ziemiańskiej. Był synem komisarycznego prezydenta Tarnowa Adama i Zofii z domu Turnau, właścicielki dworu w pobliskich Zgłobicach, gdzie przyszedł na świat.

W 1945 r., po konfiskacie majątku, przeniósł się z rodziną do Wrocławia, gdzie w 1949 r. podjął studia na Wydziale Filologii Angielskiej na Uniwersytecie, które porzucił wstępując do Seminarium. Ukończył je w 1956 r. przyjmując niższe święcenia. Ze względu na słaby stan zdrowia nie przystąpił do święceń kapłańskich. Pracował w w Instytucie Katolickim w Trzebnicy, a od 1959 r. we wrocławskim Wyższym Seminarium Duchownym, jako bibliotekarz, a od 1962 r. jako główny furtian.

Zetknął się w tym czasie z ludźmi bezdomnymi, ubogimi i alkoholikami, którzy przychodzili prosząc o wsparcie, i w miarę możliwości systematycznie udzielał im pomocy. W 1971 r. wystąpił do władz Wrocławia z prośbą o udostępnienie budynku na dom noclegowy, spotkał się jednak z odmową.

2 listopada 1981 r. wraz z grupą około trzydziestu osób zarejestrował Towarzystwo Pomocy im. Adama Chmielowskiego (obecne Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta), organizację niosącą pomoc bezdomnym przez tworzenie dla nich schronisk. Jeszcze tego samego roku opuścił seminarium i zamieszkał z jedenastoma bezdomnymi w pierwszej placówce Towarzystwa, w baraku przy ul. Lotniczej 103 we Wrocławiu.

Dzięki jego staraniom zakładano następnie kolejne noclegownie i schroniska, przede wszystkim na Opolszczyźnie. Od 1988 r. zamieszkał w jednym z nich, w Bielicach koło Niemodlina, współdzieląc los ludzi, którym posługiwał. Za jego życia powstało w Polsce 40 podobnych placówek.

Był osobą niesłychanie skromną i głęboko uduchowioną. Nigdy też nie przestał fascynować się postacią św. Brata Alberta, Brata Ubogich, a wcześniej znakomitego malarza. Był autorem licznych homilii, przemówień okazjonalnych i tekstów poświęconych bezdomności. W 2006r. opublikował „Mój Pamiętnik”.

Zmarł 13 maja 2019 r. w Nysie. Spoczywa na cmentarzu parafialnym parafii św. Rodziny przy ul. Smętnej we Wrocławiu.

Autor: Redakcja IDMN