2 lipca – 180 lat temu zmarł w Bogdan Jański

2 lipca 2020

Bogdan Jański (ur. 1807) – zmarł w Rzymie, był to polski działacz Wielkiej Emigracji, założyciel Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego.

W ramach stypendium politechniki warszawskiej wyjechał w 1828 roku do Londynu, a następnie do Paryża, gdzie po wybuchu powstania listopadowego rozpoczął pracę w środowisku polskich emigrantów. Tam poznał m.in. Joahima Lelewela i Ignacego Domeyko, zaprzyjaźnił się również z Adamem Mickiewiczem. Był propagatorem idei odrodzenia religijnego i narodowego, dążył do odnowienia i ożywienia dawnych stowarzyszeń i bractw pod opieką polskich świętych patronów oraz do zakładania bardziej nowoczesnych towarzystw, warsztatów czy szkół, wyróżniających się wzajemną współpracą i oparciem się w swojej działalności na nauce Ewangelii.

Autor: Redakcja IDMN