2 sierpnia – 64 lata temu zmarł Leon Żółtowski

2 sierpnia 2020

Leon Żółtowski (ur. 1877 r.), polityk, działacz gospodarczy.

               Pochodził z rodziny ziemiańskiej, kształcił się m.in. w Akwizgramie i na uniwersytecie w Liege, który ukończył jako inżynier-rolnik. Po studiach zarządzał rodzinnym majątkiem w Niechanowie oraz był członkiem Rady Nadzorczej Banku Ziemskiego w Poznaniu i wielkopolskich organizacji ziemiańskich, gospodarczych i rolniczych.  W czasie I wojny światowej współpracował z Centralnym Komitetem Obywatelskim w Poznaniu, a także był członkiem Powiatowej Rady Ludowej w Witkowie oraz posłem na poznański Polski Sejm Dzielnicowy w 1918 r. Politycznie związał się z stronnictwami narodowo-konserwatywnymi, od 1922 r. wchodził w skład Stronnictwa Chrześcijańsko-Narodowego, z ramienia którego w latach 1922-1927 był posłem na Sejm. W czasie II wojny światowej Żółtowski był więziony w VII Forcie Cytadeli w Poznaniu.

Autor: Redakcja IDMN