20 grudnia – 116 lat temu urodziła się Alina Rossman (1905-1948)

20 grudnia 2021

Żona Henryka Rossmana, działaczka ONR i Organizacji Polskiej, założycielka konspiracyjnej organizacji „Wiara i Wola”.

Córka Cezarego i Renaty Łukaszewiczów urodziła się w Warszawie. W 1923 r. zdała maturę w prywatnym Gimnazjum Anny Jakubowskiej. W 1927 r. poślubiła adwokata Henryka Rossmana, działacza Obozu Wielkiej Polski i Stronnictwa Narodowego, a później jednego z założycieli ONR i ONR-ABC. Po śmierci męża w 1937 r. podjęła pracę w sekretariacie głównego pisma ONR „ABC” i związała się z tajną Organizacją Polską (polityczną nadbudową ugrupowania), w ramach której stworzyła sekcję kobiecą.

Podczas wojny, w 1940 r., powołała, podlegającą Grupie „Szańca”, kobiecą organizację kadrową „Orzeł Biały” (od 1941 r. przemianowaną na „Wiara i Wola“), która spełniała funkcje formacyjno-wychowawcze i wywiadowcze. W 1943 r. ,,WiW’’ weszła w skład Pomocniczej Wojskowej Służby Kobiet (PWSK) działającej przy Dowództwie Narodowych Sił Zbrojnych.

Po zakończeniu wojny pozostała w konspiracji, od sierpnia 1945 r. współpracując z ostatnim Komendantem Głównym NSZ Stanisławem Kasznicą. Aresztowana przez UB 19 marca 1947 r., w więzieniu ciężko zapadła na zdrowiu i trafiła do Szpitala Wolskiego, gdzie zmarła pod strażą funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa 13 lutego 1948 r.

Spoczywa w grobie obok męża na Starych Powązkach (kw. 299a-4-1/2).

Autor: Redakcja IDMN