20 lipca – 75 lat temu do Polski powrócił kard. A. Hlond

20 lipca 2020

Po niemal sześciu latach powrócił do kraju Prymas Polski, kardynał August Hlond. W pierwszych dniach wojny namówiony przez nuncjusza apostolskiego do opuszczenia kraju, wyjechał do Rzymu, by tam przy boku papieża „podjąć się roli obrońcy skrzywdzonego bezprawiem narodu”. Działał na rzecz sprawy polskiej m.in. poprzez przemówienia w watykańskim radiu oraz wykorzystując swoje wpływy osobiste. W związku z przygotowaniami Włoch do wojny z Francją musiał opuścić Rzym i wyjechał do Francji. Tam w 1944 r. został aresztowany i internowany przez Gestapo. Po uwolnieniu przez Amerykanów znów udał się do Rzymu, skąd, mimo sprzeciwu rządu w Londynie wrócił do Poznania. Zmarł w 1948 roku.

Autor: Redakcja IDMN