20 września – 104 lata temu Francja jako pierwsze państwo na świecie uznało Komitet Narodowy Polski za oficjalne przedstawicielstwo przyszłego państwa polskiego (1917)

20 września 2021

25 listopada 1914 r. w Warszawie powstał Komitet Narodowy Polski, w skład którego weszli politycy Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego i Stronnictwa Polityki Realnej.

KNP opowiadało się za poparciem Rosji w konflikcie ogólnoświatowym i utworzeniem autonomicznego Królestwa Polskiego poszerzonego o ziemie polskie wywalczone na Państwach Centralnych. Po zajęciu Warszawy przez wojska niemieckie, czołowi politycy KNP wyjechali do Piotrogrodu i w 1917 r. przekształcili Komitet w Radę Polską Zjednoczenia Międzypartyjnego.

Tymczasem część członków KNP znalazła się na Zachodzie i tam, w Lozannie, 15 sierpnia 1917 r. reaktywowała Komitet. Przewodzili mu Roman Dmowski, Erazm Piltz i Maurycy Zamoyski (w późniejszym okresie do KNP dołączył Ignacy Jan Paderewski). Przedstawiali się jako reprezentanci narodu polskiego u boku Ententy, których celem było objęcie kontroli nad powstającym we Francji wojskiem polskim, a po skończonej wojnie przejęcie władzy w odrodzonym państwie polskim.

20 września 1917 r. rząd francuski, jako pierwszy na świecie, uznał KNP za jedyną reprezentację polityczną przyszłej Polski. W następnych miesiącach Komitet zyskał aprobatę kolejnych państw sprzymierzonych: Wielkiej Brytanii, USA, Włoch i Japonii.

Autor: Redakcja IDMN