21 kwietnia – 87 lat temu zmarł Alfons Parczewski

21 kwietnia 2020

Alfons Parczewski – prawnik, historyk, etnograf członek Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego w latach 1904-1908.

Urodził się w 1849 r. we wsi Wodzierady, od 1865 r. uczył się na wydziale prawa Szkoły Głównej Warszawskiej, po zakończeniu studiów zaangażował się w działalność Polaków przeciwko germanizacji w zaborze pruskim, aktywność społeczną w Kaliszu oraz działalność na rzecz Łużyczan.

15 maja 1905 r. wziął udział w spotkaniu założycielskim Macierzy Szkolnej Królestwa Polskiego, za co został aresztowany. W latach 1906 -1912 był posłem do Dumy Cesarstwa Rosyjskiego. W okresie II RP został dziekanem Wydziału Prawa Uniwersytetu Stefana Batorego, a w latach 1922-1924 rektorem tej uczelni. Ponadto był członkiem Polskiego Akademii Umiejętności.

Autor: Redakcja IDMN