21 lipca – 126 lat temu został założony odział Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”

21 lipca 2020

Odział Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” założony został we Wrocławiu. Bezpośrednią przyczyną powstania oddziału było przybycie publicysty Lesława Borońskiego na Dolny Śląsk, dzięki czemu nawiązany został kontakt polskich Wrocławian z oddziałami „Sokoła” działającymi w innych miejscach. Stowarzyszenie stanowiło istotne miejsce spotkań Polonii, w jego siedzibie odbywały się treningi sportowe – gimnastyczne oraz szermierki. Dolnoślązacy w 1896 r. wzięli udział w pierwszy zlocie wszystkich oddziałów swojej organizacji w Krakowie, gdzie nadano im własny sztandar z napisem „Czołem Ojczyźnie”. Wrocławski odział „Sokoła” został rozwiązany 1920 r. przez niemiecką administrację.

Autor: Redakcja IDMN