21 maja – 136 lat temu urodził się Jan Kornecki

21 maja 2020

Jan Kornecki (zm. 1967) – polityk, działacz społeczny, nauczyciel.

Od 1903 r. był związany z Stronnictwem Narodowo-Demokratycznym, studiował we Lwowie. Był zaangażowany w działalność Towarzystwa Szkoły Ludowej, w czasie I wojny światowej został ewakuowany do Kijowa, gdzie działał na rzecz ludności polskiej, tam też w 1916 r. został członkiem Ligi Narodowej.

W czasach II RP, od 1922 r., aż do 1935 r. był posłem na sejm z ramienia Związku Ludowo-Narodowego oraz Stronnictwa Narodowego. W latach 1923 – 1934 był sekretarzem Zarządu Głównego Polskiej Macierzy Szkolnej; aresztowany przez Niemców jesienią 1939 r., zwolniony. W podziemiu sprawował różne funkcje w konspiracyjnym SN, brał udział w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie członek Komitetu Legalizacyjnego SN, za co m.in. został aresztowany przez UB; skazany 29 XI 1947 r. przez WSR w Warszawie na 8 lat więzienia. Zwolniony z więzienia w 1952 r.

Autor: Redakcja IDMN