22 lipca – 79 lat temu zmarł Jan Jakub Kowalczyk

22 lipca 2020

Jan Jakub Kowalczyk (ur. 1872) – działacz narodowy, polityczny i gospodarczy na Śląsku, dziennikarz. Od 1896 r. był członkiem Związku Młodzieży Polskiej „Zet”, a od 1899 r. członkiem Ligi Narodowej, był również współredaktorem czasopisma „Górnoślązak”, którego redaktorem naczelnym był Wojciech Korfanty.

Za działalność narodową był wielokrotnie więziony przez władze pruskie, w końcu ze względu na represje polityczne wyjechał w 1906 roku na emigrację do USA gdzie działał w środowiskach polonijnych.

W latach 1915-1919 był korespondentem Narodowej Demokracji w Danii gdzie redagował pismo „Polak w Danii”, w tym czasie pełnił również urząd Konsula RP w Kopenhadze. W 1919 roku przyjechał do Polski, gdzie sprawował m.in. mandat senatora w latach 1922-1927.

Autor: Redakcja IDMN