22 września – 84 lata temu zmarł Konrad Łuszczewski (1876-1937)

22 września 2021

Polityk chadecki, poseł na Sejm, działacz gospodarczy.

Urodził się w rodzinie ziemiańskiej w Jeżówce koło Sochaczewa. Był synem powstańca styczniowego. Po ukończeniu pięciu klas warszawskiego gimnazjum, kontynuował naukę w Szkole Rolniczej w Czernichowie koło Krakowa a następnie w Akademii Rolniczej w Wiedniu.

Po ukończeniu studiów zarządzał majątkiem swej żony, Marii hr. Dzieduszyckiej, w Mszanie (pow. zborowski), gdzie zorganizował kasy Stefczyka.

W latach 1911–1919 pełnił funkcję dyrektora banku ziemiańskiego (Związku Ziemian), a później pracował jako naczelny administrator dóbr Brody.

W latach 1922–1927 sprawował mandat poselski z ramienia Stronnictwa Chrześcijańsko-Narodowego (ChZJN) działając w komisji reform rolnych.

Od 1927 był wiceprezesem Oddziału Lwowskiego Małopolskiego Towarzystwa Rolniczego i administrował majątkami ordynacji hr. Dzieduszyckich w Poturzycach i Zakrzewie.

Zmarł we Lwowie.

Autor: Redakcja IDMN