23 sierpnia – 81 lat temu został podpisany pakt Ribbentrop-Mołotow

22 sierpnia 2020

EUROPEJSKI DZIEŃ OFIAR REŻIMÓW TOTALITARNYCH

Ministrowie spraw zagranicznych Wiaczesław Mołotow i Joachim von Ribbentrop podpisali na Kremlu negocjowany od kwietnia 1939 r. sowiecko-niemiecki pakt o nieagresji wraz z tajnym protokołem. Uzgodniono w nim strefy wpływu obu państw. Niemcy rezerwowały sobie pół Polski (wzdłuż linii Narwi, Wisły i Sanu) oraz Litwę. ZSRR przypadła druga połowa Polski, Łotwa, Estonia, Finlandia a także prowincja Rumunii – Besarabia.
(28 września 1939 r. w ramach kolejnego układu Ribbentrop-Mołotow „o granicach i przyjaźni” dokonano nowelizacji zakreślonych granic: Sowieci oddali Niemcom ziemie polskie po linię Bugu, anektując Litwę; strony uzgodniły ponadto ścisłą współpracę Gestapo i NKWD w zwalczaniu polskiego ruchu oporu).

Sowiecko-niemieckie porozumienie z 23 sierpnia 1939 r. przypieczętowało IV rozbiór Polski i w pełni świadomą decyzję sygnatariuszy o wybuchu II wojny światowej.
Strategię rosyjską Stalin ujawnił już 19 sierpnia na posiedzeniu Biura Politycznego WKP:
Jeżeli przyjmiemy propozycję Niemiec i zawrzemy z nimi pakt o nieagresji, Niemcy, oczywiście, napadną na Polskę, a wtedy przystąpienie do tej wojny Francji i Anglii będzie nieuniknione. Europę Zachodnią ogarną poważne niepokoje i zamieszki. W tych warunkach będziemy mieli duże szanse pozostania na uboczu konfliktu i przystąpienia do wojny w dogodnym dla nas momencie….

Nazajutrz po podpisaniu treść tajnego protokołu (planu wojny) była znana rządowi USA, który poinformował o niej Brytyjczyków, a ci z kolei Francuzów. „Sojusznicy” nie tylko nie przekazali informacji Warszawie, lecz w tygodniu poprzedzającym wybuch wojny przekonywali Polaków do odłożenia mobilizacji.

W 2008 r. Parlament UE proklamował rocznicę podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow „Europejskim Dniem Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych”.

Autor: Redakcja IDMN