24 lipca – 71 lat temu zmarł Konstanty Skirmunt

24 lipca 2020

W 1949 r. w Wałbrzychu zmarł Konstanty Skirmunt (ur. 1866 r.) dyplomata, polityk, minister spraw zagranicznych.

Pochodził z Mołodowa, na Polesiu uczył się i studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Petersburgu.  W latach 1907-1917 był członkiem rosyjskiej Rady Państwa jako przedstawiciel ziemian guberni grodzieńskiej. W okresie I wojny światowej polityk wszedł w skład Komitetu Narodowego Polskiego oraz Centralnego Komitetu Obywatelskiego Królestwa Polskiego w Rosji.

W drugiej połowie wojny przedostał się do Paryża i współpracował z odnowionym KNP. Po jej zakończeniu był delegatem na konferencję pokojową w Wersalu. Po powrocie do Polski był ministrem spraw zagranicznych w rządach Antoniego Ponikowskiego i Wincentego Witosa. W latach 1922-1934 był posłem, a następnie ambasadorem w Wielkiej Brytanii.

Autor: Redakcja IDMN