24 listopada – 141 lat temu urodził się Jan Kędzior (1880-1955)

24 listopada 2021

Śląski działacz społeczny i oświatowy. Polityk chadecki, poseł na Sejm Śląski i senator RP. Współpracownik Wojciecha Korfantego.

W 1903 i 1907 r. w czasie wyborów do Reichstagu pełnił funkcję sekretarza polskiego Komitetu Wyborczego na powiat pszczyński. W latach 1907-1924 kierował w Pszczynie Spółdzielnią „Rolnik”. We własnym domu założył bibliotekę oddziałową Towarzystwa Czytelni Ludowych, działał w Towarzystwie Pomocy Naukowej, a także w miejscowym Towarzystwie Śpiewaczym „Lutnia”, którego był współzałożycielem i długoletnim prezesem. Był również członkiem zarządu Banku Ludowego w Katowicach oraz dziennikarzem pisma „Katolik”.

W 1918 r. współuczestniczył w organizowaniu Powiatowej Rady Ludowej. W latach 1919–1921 kierował powiatową akcją plebiscytową. Był współorganizatorem i członkiem Naczelnej Rady Ludowej (1918) oraz Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska (1919). Brał udział w trzech powstaniach śląskich (w trzecim jako komisarz przy armii „Wschód”).

Od 1918 r. był związany z chrześcijańską demokracją. W 1937 r. przystąpił do nowopowstałego Stronnictwa Pracy, w którym pozostał do 1945 (podczas wojny działał z jego ramienia w okręgowej Delegaturze Rządu na Kraj w okręgu krakowskim).

W latach 1922-1935 był posłem i wicemarszałkiem izby trzech kadencji Sejmu Śląskiego z okręgu Cieszyn–Pszczyna. W latach 1934–1935 zasiadał w Senacie RP jako członek klubu Chrześcijańskiej Demokracji i Narodowej Partii Robotniczej.

Po włączeniu w 1922 r. Górnego Śląska do II Rzeczypospolitej kierował Bankiem Ludowym w Pszczynie, a następnie Miejskiej Komunalnej Kasy Oszczędności w Katowicach, w której pracował także po wojnie, aż do przejścia na emeryturę w 1950 r.

Zmarł 16 września 1955 w Katowicach.

Autor: Redakcja IDMN