24 maja – 111 lat temu utworzono Polskie Towarzystwo Demokratyczne

24 maja 2020

Polskie Towarzystwo Demokratyczne (później Towarzystwo Demokratyczno-Narodowe) utworzono w Poznaniu .

Powstało jako odpowiednik dla zaboru pruskiego Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego działającego na terenie Królestwa Polskiego i Galicji. Jego celem było zrzeszenie ludzi zajmujących w przestrzeni społecznej ważne stanowiska aby zdobyć dominującą rolę w polskim życiu politycznym zaboru pruskiego.

W skład Rady Głównej wchodzili m.in. Władysław i Marian Seydowie, Bernard Chrzanowski, a także (działający na Śląsku) Wojciech Korfanty.

Autor: Redakcja IDMN