26 kwietnia – 148 lat temu urodził się Stanisław Haller

26 kwietnia 2020

Stanisław Haller (zm. 1940) – żołnierz, Generał Dywizji Wojska Polskiego, dwukrotnie odznaczony Orderem Virtuti Militari. Trzykrotnie mianowany Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, najpierw w latach 1919-1920, potem 1923-1925 i wreszcie w maju 1926 r.

W czasie zamachu majowego brał udział w walkach po stronie władz legalnych. Po dojściu do władzy Józefa Piłsudskiego, w proteście podał się do dymisji i osiadł w rodzinnym majątku wycofując się z życia politycznego na rzecz pracy społecznej m.in. jako aktywny członek Akcji Katolickiej oraz Obozu Wielkiej Polski, w ramach którego kierował Dzielnicą Krakowską i napisał jedną z broszur programowych pt. „Naród a Armia”.

Po agresji ZSRR aresztowany przez NKWD. Więziony w obozie w Starobielsku został zamordowany przez sowietów w Charkowie wiosną 1940 r.

Autor: Redakcja IDMN