27 kwietnia – 124 lata temu urodził się Bolesław Biega

27 kwietnia 2020

Bolesław Biega (zm. 1976) – w latach 1914-1918 działał na rzecz uciekinierów przed wojną oraz w Związku Młodzieży Polskiej „Zet”.

Studiował w Warszawie i Paryżu – w Instytucie Nauk Politycznych. Jako dyplomata pracował w Londynie, do Polski wrócił w 1927 r. i następnie funkcjonował jako radca ekonomiczny, a także brał udział w rozmowach polsko-amerykańskich.

Politycznie związał się z obozem chadeckim – jako członek Polskiego Stronnictwa Chrześcijańskiej Demokracji oraz Stronnictwa Pracy. W czasie II wojny światowej działał w Delegaturze Rządu na Kraj oraz w Radzie Jedności Narodowej.

W 1945 r. został aresztowany przez NKWD i wywieziony do ZSRS. W pierwszych latach PRL nadal działał w SP. W 1948 r. uciekł do Sztokholmu, by ostatecznie osiąść w USA w Chicago.

Na emigracji brał udział w życiu politycznym Polonii.

Autor: Redakcja IDMN