27 kwietnia – 96 lat temu urodził się Jan Bielski

27 kwietnia 2020

Jan Bielski (1924-1952).

Uczęszczał do Gimnazjum im. Czartoryskich w Puławach. Wiosną 1940 r. został zaprzysiężony do Młodzieży Wielkiej Polski. Wchodził w skład redakcji konspiracyjnego pisma „Młoda Polska”.

Żołnierz Narodowej Organizacji Wojskowej, po scaleniu znalazł się w szeregach Armii Krajowej działając w komórce wywiadu politycznego m.in. na odcinku antykomunistycznym. Brał udział w Powstaniu Warszawskim, po którym trafił do obozów w Zeitchein i Milberg. Uwolniony w kwietniu 1945 roku przez wojska amerykańskie powrócił do Polski. W styczniu 1946 przedostał się ponownie na Zachód. Utrzymywał konspiracyjne kontakty organizacyjne z działaczami SN w kraju. W połowie czerwca 1950 roku przybył do Polski w celu zorganizowania struktur konspiracyjnych. A

Aresztowany w sierpniu 1951, został skazany wyrokiem WSR w Warszawie na karę śmierci i zamordowany 25 stycznia 1952 r w więzieniu mokotowskim.

Autor: Redakcja IDMN