28 kwietnia – 144 lata temu urodził się Stanisław Moskalewski

28 kwietnia 2020

Stanisław Moskalewski (zm. 1936) – polityk, działacz państwowy i społecznik. Związany z Narodową Demokracją, w latach 1923–1926 pełnił funkcję nadzwyczajnego komisarza oszczędnościowego przy Prezesie Rady Ministrów w rządach Władysława Grabskiego oraz Aleksandra Skrzyńskiego.

Zasłynął przeprowadzeniem redukcji etatowej w administracji państwowej, czym przyczynił się do zwolnienia blisko 29 tys. pracowników państwowych.

W latach 1919-1926 piastował również urząd wojewody lubelskiego, zdymisjonowano go jednak po zamachu majowym. Od 1928 r. był również prezesem poznańskiego Polskiego Czerwonego Krzyża.

Autor: Redakcja IDMN