28 lipca – 130 lat temu urodził się Franciszek Arciszewski

28 lipca 2020

Franciszek Arciszewski (zm. 1969) – wojskowy i polityk.

Przyszły żołnierz urodził się we Lwowie, uczył się w rodzinnym mieście, Hranicach i Modling. Od 1910 r. był żołnierzem wojska CK Austro-Węgier. Po zakończeniu I wojny światowej wstąpił do Błękitnej Armii i wraz z nią dostał się do Polski i pracował w Ministerstwie Spraw Wojskowych.

W wojnie polsko-bolszewickiej był szefem sztabu 18 Dywizji Piechoty. Po 1926 r. opuścił wojsko i został prezesem Związku Hallerczyków, w 1930 r. wziął udział w wyborach parlamentarnych z listy narodowej i został posłem. W latach 1936-1939 był przewodniczącym Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”.

W czasie I wojny światowej stał na czele Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP, od 1940 r. był wiceprezesem Światowego Związku Polaków z Zagranicy. Szefował Polskim Misjom Wojskowym w Kanadzie, USA i Brazylii. Po wojnie osiadł w Wielkiej Brytanii. W 1964 r. gen. Władysław Anders mianował Arciszewskiego generałem brygady.

Autor: Redakcja IDMN